خلاصه داستان سریال عشق اجاره ای قسمت ۸ + زیرنویس و دوبله

امید یاسمین را مستقیم به خانه اش میرساند و دعوت یاسمین برای قهوه را رد میکند. امید که آرام و قرار نداشت، به شرکت رفت تا بتواند کفش جدید را ببیند. اما وقتی در جعبه را باز کرد بجای کفش، دستمال کاغذی میبیند. او نمیدانست که چه خبر شده و کفش را چه کسی برداشته، برای همین عصبی میشود. سینان، دافنه را به خانه ی خودش میبرد تا باهم فیلم غرور و تعصب ببینند ولی دافنه اواسط فیلم از فرط خستگی خوابش میبرد. صبح روز بعد دافنه هراسان بیدار میشود چون دیرش شده و همچنان لباس شب گذشته اش را به تن دارد. سینان خنده اش میگیرد و برایش لباس میخرد. امید کل شب را در شرکت مانده بود و منتظر دافنه بود تا بیاید و توضیح بدهد. افراد شرکت فکر میکنند دافنه کفش جدید را دزدیده، درحالی که آن کفش در کشوی اتاق کار یاسمین پنهان شده است. وقتی دافنه و سینان به شرکت می آیند، امید دافنه را به اتاقش احظار میکند و سراغ کفش را میگیرد. امید صدایش را بلند کرد و گفت که من به تو اعتماد کرده بودم..سپس او را اخراج کرد. چشمان دافنه پر از اشک شده بود ولی توضیح منطقی ای برای گم شدن کفش نداشت، او حتی جعبه را باز نکرده بود. پس از بیکار شدنش در خانه ی نریمان قسم میخورد که او کفشها را برنداشته است. نریمان قول داد که دزد کفشهارا پیدا خواهد کرد. دافنه با ناراحتی در حیاط خلوت نشسته بود و از اینکه تنهاست گله میکرد. پدرشان در کودکی رهایشان کرده و مادرشان ازدواج کرده و به خارج شهر رفته بود. ولی سردار و اسرا گفتند که ما تنها نیستیم و یکدیگر را داریم. در شرکت امید و سینان رقیب هایشان را بررسی میکنند ولی هنوز کسی آن کفش را تولید نکرده است. امید عقیده دارد شخصی در شرکت به آنها خیانت کرده و کفش را دزدیده است. سینان به بی گناهی و پاکی دافنه ایمان دارد. یاسمین در اتاقش با آقای ترامبا صحبت کرد و قرار شد روز بعد کفش را تحویل دهد. او در ضمن تقاضای ۵۰% پول بیشتر کرد…
ArtemisS

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *