دسته: ❤️ سریال دختر سفیر

خلاصه داستان سریال ترکی دختر سفیر ۰

خلاصه داستان سریال دختر سفیر قسمت ۲۹ + زیرنویس و دوبله

یحیا وارد خانه می شود و به خاطر آزادی سنجر و گیدیز از مادرش مژدگانی می خواهد. ولی می گوید که الان دنبال کسانی رفته اند که به ناره حمله کرده بودند. خالصه نگران...

D8A7D8B3D984D8A7DB8CD8AF D8AFD8AED8AAD8B1 D8B3D981DB8CD8B1 27 520x245 - خلاصه داستان سریال دختر سفیر قسمت ۲۷ + زیرنویس و دوبله ۰

خلاصه داستان سریال دختر سفیر قسمت ۲۷ + زیرنویس و دوبله

خالصه بعد از این که وسایل عمارتشان را به جای امنی منتقل می کند، به همراه اعضای خانواده و به دعوت رفیقه به خانه او می روند. رفیقه با خوشرویی انها را می پذیرد....