دسته: ❤️ سریال عشق تجملاتی

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی ۰

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۱۰ + زیرنویس و دوبله

خانواده محسن،جیدا و عایشه به سمت آتلیه می روند. کرم و عایشه در آتلیه مانند روزی که عایشه در آتلیه گیر افتاده بود، با یکدیگر نشسته و صحبت میکنند. کرم در مورد تصمیم ازدواجش...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی ۰

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۰۷ + زیرنویس و دوبله

غنچه به بهانه ای کرم را به طبقه پایین می فرستد. عایشه نیز دم آسانسور منتظر ایستاده است. هنگامی که کرم می آید، عایشه و کرم داخل آسانسور می روند. ولکان آسانسور را از...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی ۰

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۰۹ + زیرنویس و دوبله

عایشه فکر خودش را متمرکز میکند و دقیق تر یادش می آید که آنها لباسهایشان را در آوردند اما کرم خوابش برد. او خیالش راحت می شود که اتفاقی نیافتاده. اما چیز دیگری یادش...

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی ۰

خلاصه داستان سریال عشق تجملاتی قسمت ۱۰۵ + زیرنویس و دوبله

رضا به پسرهای محله سپرده است تا دم خانه غنچه کشیک دهند و مواظب رفت و آمد عایشه باشند. در شرکت، جلسه ای بابت کارهای آتلیه برگزار می شود. وقتی عایشه نظرش را میگوید،...