دسته: ❤️ سریال استانبول ظالم

خلاصه سریال ترکی استانبول ظالم ۰

خلاصه داستان سریال ترکی استانبول ظالم قسمت ۹۸ + زیر نویس فارسی و دوبله

جنک و جمره برای شام به رستوران رفته اند تا از سیم جیم خانواده در امان باشند. جمره قصد نداره ازدواج اش با جنک را واقعی کنه و نمیدونه چرا همچین حرفی زده. جنک...

خلاصه سریال ترکی استانبول ظالم ۰

خلاصه داستان سریال ترکی استانبول ظالم قسمت ۹۷ + زیرنویس فارسی و دوبله

صبح روز بعد، سحر دنبال جرن می‌گرده. جنک که تمام شب را در ماشین خوابیده با سروصدا بیدار میشه. آگاه و نورتن با نگرانی جلوی اتاق ندیم هستند زیرا در قفله. همگی فکر می‌کنند...

خلاصه سریال ترکی استانبول ظالم ۰

خلاصه داستان سریال ترکی استانبول ظالم قسمت ۹۶ + زیرنویس فارسی و دوبله

جرن به مادربزرگش میگه که نمیتونه به شنیز اعتماد کنه زیرا شنیز همیشه راست را نشان میده و از چپ میزنه. جرن احتمال میده که شنیز بیخودی به آنها کمک نمیکنه و حتما نقشه...

خلاصه سریال ترکی استانبول ظالم ۰

خلاصه داستان سریال ترکی استانبول ظالم قسمت ۹۵ + زیرنویس فارسی و دوبله

  شنیز به شرکت و به اتاق جدید ندیم میرود. او هدیه ای بخاطر شروع کار به ندیم میدهد. ندیم نگاهی به ان می اندازد و میگوید که حتما داخل ان هدیه دوربین یا...

خلاصه سریال ترکی استانبول ظالم ۰

خلاصه داستان سریال ترکی استانبول ظالم قسمت ۹۴ + زیرنویس فارسی و دوبله

ندیم و جنک به شرکت میروند. اگاه یاد اوری میکند که آن دو جایگاه یکسانی در شرکت دارند.همچنیم نباید دشمنی و رقابت داشته باشند. شنیز نقشه ای دارد تا مانع طلاق جرن و ندیم...

خلاصه سریال ترکی استانبول ظالم ۰

خلاصه داستان سریال ترکی استانبول ظالم قسمت ۹۳ + زیرنویس فارسی و دوبله

جرن از حمام بیرون امده و دوربین را روی تخت میبیند. او متوجه میشود که ندیم فیلم را دیده. جمره تصمیم گرفته که عشقش به ندیم را اعتراف کند و میگوید بعد از فرار...