دسته: ❤️ سریال لروکس

خلاصه سریال لروکس قسمت ۴۲ ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس قسمت ۹۱ + زیرنویس فارسی و دوبله

شب در کافه دختر ها همگی جمع شده و کافه را تعطیل کرده و برای مراسم حنا بندان تزئین کرده اند. لیلا خانوم وقتی به کافه نی آید از دیدن این مراسم خوشحال میشود...

خلاصه سریال لروکس قسمت ۴۲ ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس قسمت ۹۰ + زیرنویس فارسی و دوبله

مروه به گلخانه ودات میرود او به اشتباه ابتدا پرونده طلاق خودش را به ودات میدهد و چون فکر میکند پرونده رزومه اش را داده به ودات میگوید که تصمیمش را گرفته و میخواهد...

خلاصه سریال لروکس قسمت ۴۲ ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس قسمت ۸۵ + زیرنویس فارسی و دوبله

ایلول به اتاق دمیر میره و در مورد شبگذشته سعی داره اونو قانع کنه که بوراک بخاطر این که مست بوده با لروکس تماس گرفته و اونو به خونه ایلول کشونده. او از دمیر...

خلاصه سریال لروکس قسمت ۴۲ ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس قسمت ۸۴ + زیرنویس فارسی و دوبله

ایلول به لروکس توضیح میده که دمیر بخاطر صحبت درمورد کار به اونجا اومده. لروکس سریع از خانه بیرون امده و دمیر پشت سر او می اید و او را نگه میدارد. او ابتدا...

خلاصه سریال لروکس قسمت ۴۲ ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس قسمت ۸۳ + زیرنویس فارسی و دوبله

بوراک با فرخ قرار میگذارد تا خارج از شرکت اورا ببیند. فرخ که از وقتی بوراک رئیس شده و از او فاصله گرفته از او دلخوره با کنایه به او میگوید که بالاخره چیزی...