دسته: ❤️ سریال لروکس

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس / همه جا تو قسمت ۴۸ + زیرنویس و دوبله

دمیر نامه استعفای لروکس را خوانده و متعجب می شود. او به لروکس میگوید که نمی‌تواند به او اعتماد کند. لروکس میگوید که دیگر به او هرگز دروغ نخواهد گفت و تا زمانی که...

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس / همه جا تو قسمت ۴۶ + زیرنویس و دوبله

شب در کافه، ایبو در حال کمک به آیدا برای نظافت است آیدا با او خیلی سنگین برخورد کرده و قیافه گرفته است ایبو دلیل رفتار آیدا را نمی‌فهمد آیدا برای او توضیح میدهد...

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس ۰

خلاصه داستان سریال ترکی لروکس / همه جا تو قسمت ۴۰ + زیرنویس و دوبله

بوراک که صحنه بوسیدن آنها را نمی‌بیند ، در حال نزدیک شدن به آتش، لروکس را صدا می زند لروکس و دمیر از یکدیگر فاصله گرفته و بلند می شوند بوراک آنها را میبیند...