دسته: ❤️ سریال دستم را رها نکن

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۹۲ + زیرنویس فارسی

وقتی سومرو به خانه برمیگردد، جانسو را در اتاقش با نامه هایی که در حال خواندن است میبیند. او به جانسو میگوید:« این چرندیات در مورد بابات رو تمام کن. جانسو میگوید:«اینها چرندیات نیست....

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۸۴ + زیرنویس فارسی

هولیا به اتاق سومرو می رود.سومرو از دیدن او خوشحال می شود. آنها کمی صحبت میکنند و هولیا از اینکه حال سومرو بهتر است خوشحال است. گوشی هولیا زنگ میخورد و او به گوشه...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۸۲ + زیرنویس فارسی

خانواده فریده خانم به خانه سومرو می روند تا سر سلامتی بدهند. قدیر نیز همراه آنهاست. هنگام بیرون آمدن، ملیس از قدیر بابت تلاش برای پیدا کردن جنک و آزرا تشکر میکند، اما میگوید...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۸۰ + زیرنویس فارسی

افراد برهان، آزرا را داخل سوله می بندند. در بیمارستان، عظمی و مسعود در بین حرفهای هولیا می فهمند که جانسو را جنک به بیمارستان آورده و برهان پیش او نبوده. آنها از اینکه...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۷۸ + زیرنویس و دوبله

زرین خانم به پذیرایی می آید و منتظر واکنش دیگران نسبت به کار خود است. جنک با دیدن او با عصبانیت بلند شده و بیرون می رود. زرین خانم مقابل فریده خانم می آید...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۷۶ + زیرنویس و دوبله

آزرا تمام داستان آشنایی خودش و فریده خانم را برای جنک تعریف میکند جنک از او میپرسد که فریده چلن را می‌شناخته یا نه آزرا میگوید که تا قبل این فریده چلن را نمی‌شناخته...