دسته: ❤️ سریال دستم را رها نکن

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۸۴ + زیرنویس فارسی

هولیا به اتاق سومرو می رود.سومرو از دیدن او خوشحال می شود. آنها کمی صحبت میکنند و هولیا از اینکه حال سومرو بهتر است خوشحال است. گوشی هولیا زنگ میخورد و او به گوشه...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۸۲ + زیرنویس فارسی

خانواده فریده خانم به خانه سومرو می روند تا سر سلامتی بدهند. قدیر نیز همراه آنهاست. هنگام بیرون آمدن، ملیس از قدیر بابت تلاش برای پیدا کردن جنک و آزرا تشکر میکند، اما میگوید...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۸۰ + زیرنویس فارسی

افراد برهان، آزرا را داخل سوله می بندند. در بیمارستان، عظمی و مسعود در بین حرفهای هولیا می فهمند که جانسو را جنک به بیمارستان آورده و برهان پیش او نبوده. آنها از اینکه...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۷۸ + زیرنویس و دوبله

زرین خانم به پذیرایی می آید و منتظر واکنش دیگران نسبت به کار خود است. جنک با دیدن او با عصبانیت بلند شده و بیرون می رود. زرین خانم مقابل فریده خانم می آید...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۷۶ + زیرنویس و دوبله

آزرا تمام داستان آشنایی خودش و فریده خانم را برای جنک تعریف میکند جنک از او میپرسد که فریده چلن را می‌شناخته یا نه آزرا میگوید که تا قبل این فریده چلن را نمی‌شناخته...

خلاصه سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۷۴ ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قمست ۱۷۴ + زیرنویس و دوبله

صبح زود قبل از اذان، در خانه فریده خانم همه برای صرف سحری بیدار می شوند آنها از آمدن ماه رمضان خوشحال هستند فریده خانم در مورد فضیلتهای ماه رمضان صحبت میکند و بچه...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۷۵ + زیرنویس و دوبله

جنک و آزرا برای تعیین وقت عقد به محضر می روند آنها منتظر هستند تا کارهای اداری شان طی شود جنک، یاد حرفهای سومرو در مورد رابطه آزرا و فریده خانم می افتد او...

خلاصه داستان سریال ترکی دستم را رها نکن ۰

خلاصه داستان سریال دستم را رها نکن قسمت ۱۷۷ + زیرنویس و دوبله

جانسو در اتاق، فلش فایل صوتی را به برهان می دهد و از او خواهش میکند که با آزرا کاری نداشته باشد او میگوید که در مورد کامپیوتر آزرا دروغ گفته و او فایل...